Excellence for Horse Sports

TimerGPS+

TimerGPS_plus_orange_glow_v2

TimerGPS

+

TimerGPS + Precision för hästträning.

TimerGPS+ är en efterföljare till de framgångsrika enheterna TimerGPS T100 och TimerGPS R100 Den kombinerar alla träningsegenskaper som finns i TimerGPS T100 och R100.

TimerGPS+ egenskaper:
Köpa nu!
 • Visar tempot i: min/km, min/päls, min/mil, yard/min, m/min, km/h eller mph format.
 • Sträckan visas i realtid som meter eller mil.
 • Tidpunkten, övningen och varvtiderna visas på skärmen.
 • Träningsfunktioner: Bas-, intervall-, ban-, tävlings- och nedräkningsträning.
 • TimerGPS HR-Check har en pulsmätningsfunktion som mäter pulsen under vila och återhämtning.
 • Sparar automatiskt övningsinformation för upp till 10 hästar.
 • All data sparas och kan lätt analyseras senare på enheten eller på webbtjänsten TimerGO.
 • Språkversioner: engelska, franska, italienska, svenska, tyska och finska.
TimerGPS+ träningsfunktioner:

Pulshastighet

Sykkeenmittaus_ENG Du kan snabbt och lätt läsa hästens vilo- och återhämtningspuls på din nya TimerGPS+ klocka som hjärtslag per minut (BPM). All pulsdata sparas i loggen och kan granskas senare.

Basträning

Basic-Exercise_ENG TimerGPS+ visar tempot i min/km, min/päls, min/mil, yard/min, m/min, km/h eller mph enheter, samt sträckan och tiden, under övningen.

Tävlingsträning

Race-Exercise_ENG Med hjälp av Tävlingsträningen kan föraren simulera en verklig tävlingssituation. Det enda man behöver göra är att välja någon av de förinställda sträckorna på 1600, 2100, 2600 eller 3100 m. När sträckan har valts och startknappen trycks ned, kommer TimerGPS automatiskt att visa varvtider precis som i en riktig tävling.

Intervallträning

Interval_ENG Intervallfunktionen aktiverar intervallträningen. Genom att trycka på en knapp markerar föraren intervallets start- och stoppunkter. Efter varje intervall visar TimerGPS+ tiden, sträckan och medeltempot i det valda formatet. Du kan också förinställa intervallets längd och TimerGPS-enheten upphör automatiskt att mäta när sträckan är nådd.

TimerGPS+ & HR-Check
 • Du kan snabbt och lätt läsa hästens vilo- och återhämtningspuls på din nya TimerGPS+ klocka.
 • Tryck HR-Check handtaget mot din häst såsom visas på den bifogade bilden.
TimerGPS+ specifikationer:
  • Ny Transflektiv LCD-skärm med bakgrundsbelysning som kan läsas i solsken.
  • Nytt GPS-chip som är tillverkat av U-blox.
  • Ny förbättrad mjukvara, som passar för alla hästsporter.
  • HR-Check Automatisk anslutning med HR-Check!

Se den kompletta listan med:

etukuori_rajaytyskuva_CW